wtorek, 16 grudnia 2008

Optymalizacja operacji na danych w OpenBaseMovil-db

System zapisu danych w OpenBaseMovile-db podobnie jak RMS opiera się na schemacie otwierania i ich zamykania. Gdy chcemy wykonać jakieś operacje na danych zbiór odpowiadający tabeli (to samo indeksy) jest otwierany a gdy skończymy to zamykany. Dzieje się to automatycznie i wykonywane jest przez bibliotekę. Co ciekawe dany zbiór może być otwierany kilka razy i kilka razy zamykany. Używany jest do tego licznik, który pilnuje aby tylko za pierwszym razem otworzyć zbiór i zamknąć go wtedy gdy liczba zamknięć będzie odpowiadać liczbie otwarć. Można to wykorzystać do optymalizacji operacji na zbiorach. Jeśli pozostawiamy wszystko bibliotece, podczas np 300 insertów 300 razy wykonywana jest operacja otwierania i zamykania zbioru. Jeśli sami wcześniej otworzymy zbiór to wykona się to tylko raz i znacznie przyspieszy wprowadzanie danych.
Otwieranie zbioru wykonywane jest przez wywołanie operacji na tabeli openTree();.
Schemat:
try {
tabela.openTree();
// wstawianie danych
} finally {
tabela.closeTree();
}
I już jest znacznie wydajniej :) Tylko koniecznie trzeba pamiętać o zamknięciu zbioru!

niedziela, 14 grudnia 2008

Koty są dziwne...

Po prostu nie mogłem się powstrzymać przed umieszczeniem tego tutaj :)
Te kotki nigdy się nie poddadzą!

Genialne :)

Wykopane na Wykop.pl ;-)

Edit:
Dorzucę jeszcze to:

też wykopane ;-)

Koty są spoko ^^

czwartek, 11 grudnia 2008

Ułatwianie życia z JSF - PanelGrid

Zabrałem się za JSF! Nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia z frameworkami javowymi to tworzenia www i każda strona książki Core JavaServer Faces coraz wyraźniej pokazuje mi, że byłem mocno zacofany ;)
Dziś np. miła niespodzianka w postaci znacznika panelGrid. Pisząc szablony w php strasznie wnerwiało mnie tworzenie tabel do formularzy (i nie tylko:>). Było to nużące i oszpecało kod.
A w JSF odkryłem znacznik panelGrid który tworzy sam tabele. Wystarczy podać liczbę kolumn a następnie wypisywać kolejne elementy.
Np.
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Login:"/>
<h:inputText required="true"
value="#{userRegistrationBean.login}" />

<h:outputText value="Hasło:"/>
<h:inputSecret required="true"
value="#{userRegistrationBean.password}" />
</h:panelGrid>
I to wygeneruje taki kod HTML:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Login:</td>

<td><input type="text" name="j_id_id18:j_id_id64" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Hasło:</td>
<td><input type="password" name="j_id_id18:j_id_id68" value="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Oczywiście ten znacznik posiada sporo atrybutów dzięki którym można dostosować go do konkretnych potrzeb. Poczytać o nich można tutaj.

Jeśli w komórce ma się znaleźć więcej niż jeden znacznik należy użyć znacznika grupującego panelGroup.
Wracam do nauki...

czwartek, 4 grudnia 2008

Rejestracja na najbliższe spotkanie Poznań Java User Group

Na najbliższe spotkanie Poznańskiego JUGa należy się zarejestrować (chyba organizatorzy chcą wiedzieć ile będzie osób bo ostatnio się wszyscy nie mieścili w sali:P).
Rejestracja dostępna jest pod adresem http://oiola.com/e/252-spotkanie-poznan-jug-wicket-08122008/.
Spotkanie odbędzie się także 30min później niż wcześniej zapowiadałem.

Podsumowując:
Temat: Wicket
Prelegent: Stanisław Osiński
Miejsce: Siedziba Cognifide, Aleja Wielkopolska 4, Poznań
Data: 8.12.2008
Godzina: 18:30
Rejestracja: tutaj

Zapraszam!

Zmiana Look And Feel w NetBeans

Jeśli znudził Ci się standardowy look and feel NetBeans to wiedz, że można go łatwo podmienić ^^
Istnieją dwa sposoby:
- uruchomić NetBeans z parametrem
--laf [klasa L&F]

- lub dodać ten parametr do pliku [katalog z nb]/etc/netbeans.conf do netbeans_default_options.

Efekty:
--laf javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel

--laf com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel


A jeśli znudziły Ci się standardowe wyglądy, możesz uruchomić inny dodając do ścieżki odpowiednią bibliotekę:
--laf [klasa z L&F] -cp:p [ścieżka do JARa]

Osobiście jednak najbardziej jestem przekonany do standardowego wyglądu :P

ps. screeny są z RC2, bo w wersji finalnej mam za duży bałagan w projektach ;)

wtorek, 2 grudnia 2008

Klient web service w Java Micro Edition bez JSR-172

Przez ostatnie dwa dni walczyłem żeby podłączyć klienta web service w mojej aplikacji mobilnej. Na emulatorze wszystko śmigało aż miło ale testy na telefonie komórkowym nie powiodły się ponieważ moje telefony (SE K750i oraz Nokia 9300i) nie obsługują J2ME Web Services Specification (JSR-172), a kod generowanego klienta przez NetBeans właśnie na tej specyfikacji się opierał. To ogranicza liczbę urządzeń na których moja aplikacja będzie mogła działać.
Rozwiązania w mojej głowie pojawiły się dwa: albo zignorować i opierać wszystko na tej implementacji, albo ręcznie bawić się w parsowanie komunikatów SOAP (o zgrozo!).
Co prawda drugie rozwiązanie nie byłoby aż tak tragiczne ponieważ udało mi się znaleźć jakąś pomocną bibliotekę (kSOAP) no ale i tak nie jest tak fajnie jak powinno. Pozostając tymczasowo przy pierwszym (łatwo później podmienić takiego klienta) postanowiłem przepytać ludzi na pl.comp.lang.java czy nie mają jakiś pomysłów. Ostatecznie skontaktowałem się z Karolem Harezlakiem który podał mi rozwiązanie tego problemu.
Aby klient J2ME nie korzystał z JSR-172 należy użyć serwera proxy który będzie tłumaczył dane z web service na dane binarne których przetwarzaniem zajmie się już klient J2ME. Wszystko oczywiście łatwe i proste dzięki środowisku NetBeans IDE :)
Przejdźmy do praktycznych rzeczy:)

Web Service
Niech nasza usługa będzie super zaawansowaną usługą sieciową i niech jej zadaniem będzie mnożenie dwóch liczb :)
No to do roboty, tworzymy projekt new project -> Java EE -> EJB Module. Nazwa: MultiplyingService, w następnym oknie wybieramy serwer aplikacji na którym będzemy uruchamiać usługę, ja wybrałem GlassFisha V2 (instaluje się razem z NetBeans). Koniecznie wybieramy wersje Java EE 5.
Żeby wszystkiego nie generować i przy okazji liznąć trochę EJB napiszemy sami usługę.
Dodajemy nowa klasę javy do projektu o nazwie: MultiplyingWS.java
package com.blogspot.wookasz.j2mecwsclient;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.jws.WebService;

@Stateless
@WebService
public class MultiplyingWS {
public int multiply(int a, int b) {
return a * b;
}
}
Adnotacja Stateless oznacza, że mamy do czynienia z bezstanowym komponentem sesyjnym, który wzbogacony o adnotację WebService stanie się usługą sieciową zdolną do komunikacji poprzez protokół SOAP. Generacją WSDLa i innymi szczegółami zajmuje się serwer aplikacji.
Wykonujemy deploy na serwer.

Servlet
Ok, teraz musimy stworzyć servlet który będzie jednoczenie klientem usługi oraz będzie udostępniał jego wyniki klientowi J2ME.
Tworzymy nowy projekt ProxyServlet: New project -> Java Web -> Web Application. Dodajemy do niego New File -> Web Services -> Web Service Client. Usługę dla niego wybieramy z poprzednio utworzonego projektu.

Wykonujemy deploy na serwer.

J2ME Client
No to został nasz ostatni docelowy klocek. Tworzymy nową aplikację J2ME New Project -> J2ME -> Mobile Application o nazwie WSClient, wybierająć CLDC 1.1 oraz MIDP 2.0.
Do projektu dodajemy New File -> MIDP -> Java ME Client to Web Application. I konfigurujemy go jak na obrazkach:Klikamy finish i zostanie dodany po chwili do projektu plik o nazwie MultiplyWSClient.java który jest naszym docelowym klientem usługi sieciowej. Jeszcze utwórzmy głowny MIDlet WSClient.java:
package com.blogspot.wookasz.j2mewsclient;

import java.io.IOException;
import javax.microedition.lcdui.Command;
import javax.microedition.lcdui.CommandListener;
import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.lcdui.Displayable;
import javax.microedition.lcdui.Form;
import javax.microedition.midlet.*;

public class WSClient extends MIDlet implements CommandListener {
public void startApp() {
try {
Form form = new Form("WebService Client");
int res = new MultiplyWSClient().multiply(2, 2);
String text = "2 * 2 = " + res;
form.append(text);
Command exitCmd = new Command("Wyjscie", Command.EXIT, 0);
form.addCommand(exitCmd);
form.setCommandListener(this);
Display display = Display.getDisplay(this);
display.setCurrent(form);

} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}

public void pauseApp() {}

public void destroyApp(boolean unconditional) {}

public void commandAction(Command c, Displayable d) {
notifyDestroyed();
}
}
I koniec! Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie powinniśmy po odpaleniu emulatora otrzymać taki wynik:
Wszystko działa:) Testy na komórkach bez obsługi JSR-172 także wypadły pomyślnie!
Dziękuje bardzo Karolowi za pomoc!!

ps. dodam jeszcze, że całość została napisana na podstawie tutoriala: End-to-End Web Service Tutorial: Mobile Dilbert Application.