czwartek, 11 grudnia 2008

Ułatwianie życia z JSF - PanelGrid

Zabrałem się za JSF! Nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia z frameworkami javowymi to tworzenia www i każda strona książki Core JavaServer Faces coraz wyraźniej pokazuje mi, że byłem mocno zacofany ;)
Dziś np. miła niespodzianka w postaci znacznika panelGrid. Pisząc szablony w php strasznie wnerwiało mnie tworzenie tabel do formularzy (i nie tylko:>). Było to nużące i oszpecało kod.
A w JSF odkryłem znacznik panelGrid który tworzy sam tabele. Wystarczy podać liczbę kolumn a następnie wypisywać kolejne elementy.
Np.
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="Login:"/>
<h:inputText required="true"
value="#{userRegistrationBean.login}" />

<h:outputText value="Hasło:"/>
<h:inputSecret required="true"
value="#{userRegistrationBean.password}" />
</h:panelGrid>
I to wygeneruje taki kod HTML:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Login:</td>

<td><input type="text" name="j_id_id18:j_id_id64" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Hasło:</td>
<td><input type="password" name="j_id_id18:j_id_id68" value="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Oczywiście ten znacznik posiada sporo atrybutów dzięki którym można dostosować go do konkretnych potrzeb. Poczytać o nich można tutaj.

Jeśli w komórce ma się znaleźć więcej niż jeden znacznik należy użyć znacznika grupującego panelGroup.
Wracam do nauki...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza